Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

Τηλ. 2892031207

 

Fax : 2892031749

 

Τ.Κ. 70012

 

mail: mail@gym-ag-deka.ira.sch.gr