ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013-2014 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 
  Α2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014-2015 Α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πρόληψη ατυχημάτων- πρώτες βοήθειες
  Α2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
  Β1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προσανατολισμός στη Φύση
  Β2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ